A A A

Osoby przebywające w placówkach i rodzinach zastępczych

Ośrodek Wypoczynkowy „Neptun”
Krynica Morska
Prowadzący: Adriana Krzemińska
Harmonogram zajęć:
  1. Integracja grupy, poznawanie siebie, gry i zabawy integracyjne.
  2. Moje zainteresowania zawodowe, moje wartości.
  3. Ścieżki edukacji, poznawanie zawodów.
  4. Tworzenie planu działania.
  5. Komunikacja interpersonalna, asertywność.
  6. Dokumenty aplikacyjne moją wizytówką.
CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
Obejmuje 25 godzin warsztatowych realizowanych w miesiącu lipiec 2013 r.