A A A

Pielgrzymka mieszkańców DPS Inowrocław do Lichenia

Dnia 12.07.2016r. 40-osobowa grupa mieszkańców i pracowników Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu wraz z wolontariuszami ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych wyruszyła z pielgrzymką do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu. Naszej tegorocznej pielgrzymce w obchodzonym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia towarzyszyło hasło: „Bóg bogaty w miłosierdzie”. Uczestnicząc we Mszy św. otworzyliśmy nasze serca na nadzieję bycia kochanym na zawsze. Ten szczególny czas łaski, który został nam dany pomaga umocnić naszą wiarę w Boga i drugiego człowieka.
Po Mszy św. udaliśmy się do dolnej części Bazyliki w której mogliśmy zobaczyć kaplicę Trójcy Świętej, kaplicę dedykowaną 108 Męczennikom II wojny światowej oraz kaplicę św. o. Papczyńskiego. Na dolnym poziomie bazyliki zobaczyliśmy również przepiękny Obraz Bożego Narodzenia ukazujący scenę narodzenia Pana Jezusa oraz znane osoby zajmujące ważne miejsce w historii Polski począwszy od Mieszka I, a skończywszy na Janie Pawle II. W planie pielgrzymki było również wspomnienie męki Pana Jezusa przy Golgocie oraz przejście do źródełka.
Pielgrzymka do Lichenia wpisuje się w tradycję naszego Domu, mamy nadzieję, że w przyszłym roku również w licznym gronie uda nam się pielgrzymować.

Zapraszamy do galerii