A A A

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego

Powiatowe Obchody Światowego Dnia Chorego odbyły się w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku po raz XIV. Uroczystość uświetnił swoją osobą Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Bogdan Wojtuś, władze samorządowe reprezentowane przez wicestarostę inowrocławskiego Pana Włodzimierza Figasa, członka zarządu Pana Andrzeja Antoniewicza, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Pana Rafała Waltera oraz przedstawicieli władz lokalnych. Gości powitał dyrektor placówki Pan Dariusz Cykulski wraz z mieszkańcami. Podczas uroczystej Mszy Św. koncelebrowanej przez Jego Ekscelencję Ks. Bpa Bogdana Wojtusia oraz ks. Piotra Dułaka, ks. biskup w wygłoszonej przez siebie homilii podkreślił rolę miłosierdzia w cierpieniu bliskich i spoczywającym na wszystkich obowiązku polegającym na wspomaganiu słabszych. Po zakończeniu Mszy Św. Jego Ekscelencja udzielił błogosławieństwa chorym. Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej Powiatu Inowrocławskiego, którzy pomimo swojej słabości i chorób są na tyle aktywni aby wspierać współmieszkańców i pracowników w działalności placówek, zostali wyróżnieni okolicznościowymi dyplomami i upominkami wręczonymi im przez wicestarostę inowrocławskiego Pana Włodzimierza Figasa. Uroczystość przebiegła w spokojnej i rodzinnej atmosferze. Oprawę muzyczno-wokalną wykonała Schola Emaus pod przewodnictwem Pani Anity Sobiesiak.

Zapraszamy do galerii