A A A

Primus in Agendo dla Parchania

6 września 2018 Mieszkańcy i pracownicy naszego Domu mieli okazję gościć w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, gdzie z rąk wojewody kujawsko-pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza została przekazana naszej placówce honorowa odznaka Primus in Agendo. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem przyznawanym osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej oraz rodziny, które swymi działaniami przyczyniły się do osiągnięć i rozwoju spraw należących do zakresu merytorycznej działalności ministra właściwego do spraw pracy, zabezpieczenia społecznego i rodziny. Jest ona wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego, najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach. Wyróżnienie zostało nadane przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską. Zapis z tego wydarzenia przygotowała TVP3 Bydgoszcz w materiale filmowym. W podziękowaniu za wyróżnienie ofiarowano na ręce wojewody skromny upominek. Przed zgromadzonymi zaprezentowano występ domowej grupy teatralnej pt.: "Grunt to rodzinka". Wszyscy obecni, dumni i szczęśliwi z wyróżnienia wrócili do domu.
W dniu 10 września.2018 r. Dom odwiedziła Pani Mirosława Kucol – wicestarosta inowrocławski oraz Pan Rafał Walter – dyrektor PCPR w Inowrocławiu. Na uroczystym spotkaniu, w którym uczestniczyli mieszkańcy i pracownicy Domu, Pani Mirosława Kucol w imieniu Starosty Tadeusza Majewskiego, i swoim własnym złożyła serdeczne gratulacje pracownikom z okazji otrzymania honorowego wyróżnienia „Primus in Agendo” – pierwszy w działaniu. Pan Rafał Walter wyraził swoje uznanie za zaangażowanie pracowników Domu w niesieniu pomocy i wsparcia na rzecz osób niepełnosprawnych. W podziękowaniu za dotychczasowa pracę dyrektor Rafał Walter wręczył bukiet kwiatów dla całej społeczności pracowników Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu dyrektor Domu – Alicji Aleksander. Wspólnie spędzony czas uświetnili Mieszkańcy Domu swoim programem artystycznym, w czasie którego zaprezentowali znane piosenki i okolicznościowe wiersze.

DPS w Parchaniu spełnia wszystkie funkcje wymagane standardem, dzięki czemu jego mieszkańcy mają zapewnioną na wysokim poziomie opiekę i wsparcie. Swoją działalnością, stwarza możliwość rozwoju potencjału mieszkańców daje możliwości samorealizacji oraz osiągnięcia poczucia sprawstwa. Wyróżnia się w wdrażaniu szerokiego wachlarza oferty aktywizacyjnej umożliwiającej mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, sportu i turystyki. Pracownicy Domu widzą osobę niepełnosprawną Jej godność i wartość, która przejawia się we wszystkich działaniach usługowych i we wszystkich przejawach życia indywidualnego i zbiorowego. Działania Domu ukierunkowane są na integracje, która zapewnia godne życie osób z niepełnosprawnością w otwartej społeczności oraz aktywne podejmowania ról społecznych. Istotnym elementem na rzecz aktywnej integracji jest współpraca ze szkołami, która wpływa na kształtowanie pozytywnych postaw ze strony dzieci i młodzieży wobec osób niepełnosprawnych. Kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych miedzy osobami sprawnymi a niepełnosprawnymi wpływa na wytworzenie się postawy akceptacji zapobiega stygmatyzacji oraz wychowuje do integracji. Pracownicy Domu we wszystkich swoich działaniach łączą profesjonalizm z osobistym zaangażowaniem, co skutkuje pożądaną, jakością świadczonych usług, wymiernym zadowoleniem mieszkańców, ich rodzin i opiekunów.

Zapraszamy do galerii