A A A

Procedura korzystania z Pokoju

  1. Przyjazny Pokój Przesłuchań Dziecka jest przeznaczony do jednorazowego przesłuchania małoletnich dzieci (do 15 r.ż. ) w charakterze świadka w toku postępowania w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy.
  2. Przesłuchanie przeprowadza sędzia z udziałem biegłego psychologa. Obecni mogą być: prokurator, obrońca oraz pełnomocnik pokrzywdzonego. Prawo udziału ma też oskarżony, jeżeli nie ogranicza to swobody wypowiedzi przesłuchiwanego – należy zadbać, aby dziecko nie zetknęło się ze sprawcą przemocy.
  3. Pokój może służyć również innym instytucjom (policja, kuratorzy sądowi, Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, placówka opiekuńczo – wychowawcza) np. do przesłuchań młodzieży i dorosłych ofiar przestępstw, nadzorowanych kontaktów rodzic-dziecko, obserwacji różnych sytuacji wychowawczych.
  4. W razie potrzeby obsługę techniczną (nagranie- zarejestrowanie przesłuchań) zapewniają wyznaczeni pracownicy SOW ( aktualnie: K. Czapiński, M. Aderek, Z. Blinkiewicz).
  5. Po każdorazowym korzystaniu z Pokoju należy dokonać wpisu do rejestru przesłuchań sądowych lub do rejestru pozostałych przypadków.
  6. Potrzebę skorzystania z Pokoju należy zgłosić telefonicznie do SOW 52-357-89-32 (czynny całą dobę) i umówić się na termin.