A A A

Projekt "Aktywizacja młodzieży NEET"

Fundacja Expert-Kujawy zaprasza wszystkie chętne osoby do 29 r.ż., które nie pracują, nie uczestniczą w kształceniu i nie są nigdzie zarejestrowane, na bezpłatne szkolenia i kursy w ramach projektu „Aktywizacja młodzieży NEET”.
Oferta w ramach szkoleń:
 • Bezpłatne kursy i szkolenia,
 • Stypendium szkoleniowe, w wysokości 1336,75zł. brutto,
 • Zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i na staż,
 • Catering na zajęciach szkoleniowych,
 • Badania lekarskie,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Wsparcie doradcy zawodowego,
 • Wsparcie pośrednika pracy,
 • Płatny staż zawodowy, w wysokości 1336.75 btutto.

Szkolenia będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałami Uczestnika Projektu m. in. w tematyce:
 • Kosmetyczka,
 • Sprzedawca,
 • Pracownik biurowy,
 • Pracownik ds. księgowości z rachunkowością,
 • Operator koparko-ładowarki kl.III,
 • Operator ładowarki jednonaczyniowej kl.III,
 • Operator koparki jednonaczyniowej kl.III,
 • Pracownik gospodarczy,
 • Magazynier z obsługą wózków jezdniowych napędzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli gazowych propan-butan.

Bliższych informacji na temat szkoleń i kursów udziela Biuro Projektu Instytutu Rozwoju i Innowacji EURO – KONSULT pokój nr.10 – I piętro w Inowrocławiu przy ul. Dworcowej 65.
Kontakt – Tel: 600 134 650
e-mail: a.holodniak@ekspert-kujawy.pl
k.parczewska@ekspert-kujawy.pl
m.stefanska@ekspert-kujawy.pl

Plakat projektu