A A A

Projekt PFRON umożliwiający podjęcie lub powrót do pracy

Oddział Kujawsko-Pomorski PFRON zaprasza do udziału w projekcie „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.
Kompleksowa rehabilitacja – co to oznacza?
Kompleksowa rehabilitacja to nowe na gruncie polskim rozwiązanie, mające na celu ułatwienie podjęcia lub powrotu do pracy osobom, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia utraciły zdolność do pracy. Głównym celem programu jest uzyskanie zatrudnienia przez jego uczestników lub uruchomienie przez nich działalności gospodarczej, dlatego główną rolę odgrywa tu moduł zawodowy. Proponowane w ramach tego modułu szkolenia zawodowe, kończą się egzaminem i przyznaniem certyfikatu.
Do kogo skierowany jest projekt?
Do tych wszystkich, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla tych, którzy ze względów zdrowotnych nigdy nie pracowali, a chcieliby wejść z sukcesem na rynek pracy.
Na czym polega udział w projekcie?
Na kompleksową rehabilitację składają się trzy elementy, które wzajemnie się uzupełniają:
  • moduł zawodowy, czyli spotkania i warsztaty z doradcą oraz szkolenia zawodowe,
  • moduł medyczny, czyli zabiegi fizjoterapeutyczne,
  • moduł psychospołeczny, którego celem jest wzmocnienie kompetencji społecznych i psychologicznych uczestników.
O tym, ile zajęć z każdego modułu będzie miał Uczestnik decyduje na pierwszym spotkaniu w Ośrodku zespół specjalistów. Na początek opracowują oni indywidualny plan rehabilitacji na pierwsze dwa tygodnie, które są okresem próbnym, a następnie na resztę pobytu Uczestnika.
Gdzie jest realizowana rehabilitacja kompleksowa?
Udział w projekcie wiąże się z kilkumiesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Obecnie funkcjonują 4 takie ośrodki: w Wągrowcu (woj. wielkopolskie), w Ustroniu (woj. śląskie), w Nałęczowie (woj. lubelskie) oraz w Grębiszewie (woj. mazowieckie).
Nabór do projektu prowadzony jest w trybie ciągłym. Bliższe informacje o projekcie (w tym: formularz zgłoszeniowy oraz wniosek o kompleksową rehabilitację) można także uzyskać na stronie internetowej Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie proszone są o kontakt z ambasadorem projektu w województwie Kujawsko-Pomorskim, Panem Piotrem Kopycińskim, tel. 56 681 44 17, 532 547 070, e-mail: pkopycinski@pfron.org.pl