A A A

Projekt systemowy EFS

logo EFS

Podróż w usamodzielnienie


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Priorytet VII:
Promocja integracji społecznej

Działanie 7.1:
Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.2:
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie


Projekt realizowany jest w latach: