A A A

Przemoc rówieśnicza - zajęcia profilaktyczno-edukacyjne

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach od miesiąca marca prowadzi systematyczne spotkania na temat przemocy rówieśniczej z dziećmi ze Szkół Podstawowych w Inowrocławiu. Wychodząc naprzeciw potrzebom nauczycieli Ośrodek Wsparcia poszerzył grupę docelową oferowanych zajęć. W zajęciach biorą udział uczniowie w różnym przedziale wiekowym w zależności od potrzeb danej placówki edukacyjnej. Dotychczas adresatami byli uczniowie klas III, jednak ze względu na duże zainteresowanie szkół tematyką przemocy rówieśniczej, spotkania organizowane są również dla dzieci z klas IV, V i VI.
Głównym założeniem zajęć jest uwrażliwienie dzieci na krzywdę wyrządzoną innym. Uczniowie uświadamiają sobie, że problem przemocy może dotyczyć również ich a rozpoczyna się już od „niewinnego” przezywania. Począwszy od marca w zajęciach łącznie wzięło udział 213 uczniów Szkół Podstawowych w Inowrocławiu. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Inowrocławiu zainteresowana była zajęciami dla uczniów klas III. W spotkaniu uczestniczyły trzy oddziały trzecioklasistów. Stanowili oni grupę 62 uczniów. Jednak potrzeby szkoły są większe, aby przeprowadzić tego tupu zajęcia profilaktyczne, dlatego zaplanowano kolejne spotkania z uczniami klas IV , V i VI.
W Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zajęciami zostali objęci wszyscy uczniowie. Spotkania odbywały się w dwóch grupach. Pierwszą stanowiło 40 uczniów klas I-III , drugą tworzyli uczniowie klas IV-VI w liczbie 50 wychowanków. W miesiącu marcu przeprowadzano także zajęcia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Janusza Kusocińskiego w Inowrocławiu. Cykl spotkań rozpoczęto od rozmowy z uczniami dwóch klas V oraz VI. Łącznie 61 podopiecznych szkoły. Jest to początek współpracy gdyż nauczyciele ciągle zgłaszają kolejne klasy, w których istnieje potrzeba przeprowadzenia zajęć o tej tematyce. Zatem już zaplanowano spotkania z uczniami tej szkoły w miesiącu kwietniu oraz maju.
Pedagodzy oraz nauczyciele zgodnie twierdzą, że przemoc rówieśnicza stanowi poważny problem wśród współczesnej populacji dzieci i młodzieży, dlatego bardzo ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych jakie proponuje Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach. Forma zajęć oraz sposób przekazu trafia do uczniów i sprawia, że dzieci zaczynają zastanawiać się nad tym jak traktują kolegów i koleżanki..W związku z dużym odzewem i zapotrzebowaniem na prowadzenie tego typu zajęć profilaktycznych Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie będzie kontynuował podjęte działania w kolejnych miesiącach oraz w następnym roku szkolnym.