A A A

Przyjmowanie wniosków na Moduł II

Informujmy, że od dnia 1 marca 2018 r. można składać wnioski w ramach Modułu II Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" tj. pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji. Wnioski można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu przy ul. Mątewskiej 17, w pokoju nr 15 do dnia 30 marca 2018 r. Więcej informacji na temat dofinansowania w ramach Modułu II Pilotażowego Programu "Aktywny Samorząd" można uzyskać na stronie PFRON.