A A A

Realizacja programu ekologicznego w Ludzisku

W dniu 19.04.2018r Mieszkańcy DPS w Ludzisku realizując założenia rehabilitacji społecznej dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Miradz i Leśnictwa Młyny uczestniczyli w sadzeniu lasu w ramach programu ekologicznego. Po zwiedzaniu szkółki leśnej z której pobrano sadzonki mieszkańcy udali się na miejsce nasadzeń gdzie po instruktarzu udzielonym przez Leśniczego Leśnictwa Młyny Pana Ryszarda Kotlińskiego dokonali sprawnie nasadzenia 200 sztuk dębu. Po zakończeniu sadzenia odbyło się integracyjne spotkanie przy ognisku na terenie „Zielonej Szkoły” przy nadleśnictwie. Mieszkańcy zadeklarowali opiekę nad zasadzonymi dębami i wizytę jesienią w celu usunięcia zagrażającym im chwastom. Podziękowali również Panu Leśniczemu za umożliwienie bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Nabyli również nowe umiejętności służące rozwijaniu właściwej postawy proekologicznej.

Zapraszamy do galerii