A A A

Rodziny zastępcze na wystawie Beksińskiego

W dniu 11.05.br. młodzież przebywająca w rodzinie zastępczej wraz z opiekunami w ramach festiwalu „Patrz więcej” mogli zapoznać się z twórczością jednego z najwybitniejszych artystów XX w. Wystawa „Beksiński nieznany” była okazją do bezpośredniego kontaktu z dziełami twórcy, co dało możliwość podjęcia dyskusji na temat zaprezentowanych dzieł.

Plakat