A A A

Spotkanie grupy wsparcia dla młodzieży

Młodzież z rodzin zastępczych w ramach grup wsparciach uczestniczyła w warsztatach grupowych, które odbyły się 25.10.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu. Tematem spotkania były „Relacje w rodzinie. Mój wpływ – moja odpowiedzialność”.
Uczestnicy spotkania podczas grupowych ćwiczeń mogli przekonać się jak ich zachowanie wpływa na relacje rodzinne. Wykłady oraz praca zespołowa umożliwiła młodzieży przećwiczyć poprawne zachowania, które sprzyjają budowaniu więzi z opiekunami oraz konstruktywnej rozmowie.
Warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Spotkanie grupy wsparcia dla młodzieży

Spotkanie grupy wsparcia dla młodzieży