A A A

Spotkanie integracyjne w Ochotniczym Hufcu Pracy

Dzieci i młodzież z rodzin zastępczych na zaproszenie Ochotniczego Hufca Pracy 14 września 2016 r. uczestniczyły w atrakcyjnych zajęciach integracyjnych z młodzieżą będącą pod opieką Hufca. W ramach spotkania brały udział nie tylko w grach i zabawach ale i zajadały się pyszną kiełbaską z grilla i słodkim poczęstunkiem. Niewątpliwą atrakcją spotkania była możliwość poznania zawodu strażaka oraz zwiedzenie jednostki. Dzięki uprzejmości dowódcy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1 st. kpt. lic. Ireneusz Taraszka dzieci i młodzież zapoznały się z tajnikami pracy strażaka i zakresem działań jednostki. Podczas spotkania panowała wspaniała atmosfera. Sprzyjało to nie tylko zabawie, lecz także zawarciu nowych znajomości. Udział w tego rodzaju przedsięwzięciach jest dla młodzieży lekcją tolerancji i zrozumienia. Z podziękowaniami dla wychowawców pani Danuty Andzilewko i pani Karoliny Ugorskiej dzieci rozstały się z obietnicą, że spotkają się ponownie już wkrótce. Młodzież podziękowała za w urozmaicenie czasu wolnego, rozbudzenie ich zainteresowania służbami ratownictwa naszego regionu z obietnicą częstszego korzystania z działalności OHP w Inowrocławiu.

Zapraszamy do galerii