A A A

Sprawozdania

Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2020 (PDF, 1,2MB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2020 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 268,6KB) Sprawozdanie za 2019 rok z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020 (PDF, 414,3KB) Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2019 (PDF, 451,9KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2019 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 255,8KB) Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2018 (PDF, 523,0KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2018 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 243,7KB) Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2017 (PDF, 482,2KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2017 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 235,7KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2016 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 194,6KB) Sprawozdanie za 2015 rok z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020 (PDF, 273KB) Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2015 (PDF, 363KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2015 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 203KB) Sprawozdanie dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu z działalności Centrum w roku 2014 (PDF, 343,1KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2014 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 186,4KB) Sprawozdanie za 2014 rok z realizacji „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Inowrocławskiego na lata 2014-2020 (PDF, 272,9KB) Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013 (PDF, 242,4KB) Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w roku 2013 (PDF, 353,3KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w 2013 roku oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej (PDF, 181,1KB) Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2012 r. (PDF, 214,1KB) Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2012 r. (PDF, 214,1KB) Sprawozdanie z działalności i efektów pracy PCPR w 2012 r. (PDF, 187,2KB) Sprawozdanie z działalności PCPR w 2012 r. (PDF, 271,5KB) Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2011 r. (PDF, 236,9KB) Sprawozdanie z działalności PCPR w 2011 r. (PDF, 438,9KB) Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2010 r. (PDF, 296,6KB) Sprawozdanie z działalności PCPR w 2010 r. (PDF, 417,1KB) Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w 2009 r. (PDF, 463,6KB) Sprawozdanie z działalności PCPR w 2009 r. (PDF, 209,5KB) Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2008 r. (PDF, 508,4KB) Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2008. (PDF, 120,3KB) Sprawozdanie z działalności PCPR w 2008 r. (PDF, 186,6KB) Sprawozdanie z realizacji Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2007. (PDF, 113,3KB) Sprawozdanie z realizacji Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2007 r. (PDF, 220,5KB) Sprawozdanie z działalności PCPR w 2007 r. (PDF, 171,2KB)