A A A

Standardy wyposażenia

 1. Pomieszczenie przyjazne dziecku: Jest to wygodny, zapewniający poczucie prywatności, wyposażony zgodnie z potrzebami dziecka lokal w celu zapewniania dzieciom fizycznego i psychicznego bezpieczeństwa w czasie przesłuchania.
  W szczególności Pokój ten:
  • Zapewnia prowadzenie przesłuchania dziecka, przy jednoczesnej możliwości uczestniczenia w przesłuchaniu innych osób przebywających w odrębnym pomieszczeniu. Możliwość tę zapewnia szyba wenecka pomiędzy pomieszczeniami i bezpośrednia transmisja przebiegu przesłuchania oraz system komunikacji pomiędzy pokojami;
  • Zapewnia możliwość oczekiwania dziecka na przesłuchanie w przyjaznym miejscu, do którego nie ma wstępu oskarżony.
  • Zapewnia dziecku intymność poprzez wyciszenie drzwi pomiędzy pokojem przesłuchań a innymi pomieszczeniami,
  • Utrzymany jest w stosownej, pastelowej kolorystyce;
  • Umeblowany jest w sposób zapewniający komfortowe przebywanie w nim młodszym i starszym dzieciom;
  • Wyposażony jest w materiały i sprzęty pomocne w uzyskiwaniu informacji od dziecka (kredki, papier, lalki, pacynki i in.).
 2. Przesłuchanie dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości: W pomieszczeniu możliwa jest rejestracja przesłuchania, dzięki której jego przebieg może być odtworzony na rozprawie głównej. Zapewniona jest również możliwość komunikowania się osób uczestniczących w przesłuchaniu z sędzią i psychologiem w celu przekazywania im pytań, które mają zostać zadane dziecku.
  W związku z tym pokój jest wyposażony w:
  • Kamery rejestrujące obraz (cały pokój + zachowania i reakcje dziecka);
  • Mikrofony rejestrujące dźwięk;
  • Sprzęt umożliwiający rejestrację audiovideo;
  • Mikrofon w tzw. pomieszczeniu technicznym i słuchawki dla sędziego, umożliwiające komunikację pomiędzy pokojami.
 3. Informacja na temat oferty pomocy i wsparcia dziecka – ofiary i jego opiekunów – np. broszury i ulotki instytucji udzielających specjalistycznej pomocy.