A A A

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „FLANDRIA”

Strona 'Flandrii'

ul. Andrzeja 15
88-100 Inowrocław
e-mail: sekretariat@flandria.pl
tel./fax: 052 357 47 95


Dyrektor: Ineza Skrzypiec-Sikorska
Z-ca Dyrektora: Janina Czerwińska
Zarząd:
Prezes - Stanisław Grabski
Skarbnik - Bożena Losik
Sekretarz - Wiesława Dudek
Członek zarządu - Zygmunt Górecki
Członek zarządu - Jean-Pierre Descan

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria” powstało w maju 1995 roku w Inowrocławiu. To pierwszy w Polsce powojennej ruch społeczny wzajemnej pomocy.


Przesłaniem działalności jest zwiększenie dostępności do:
 1. wysokiej jakości usług medycznych poprzez:
  • zawieranie umów i porozumień z ZOZ-ami, indywidualnymi praktykami lekarskimi i pielęgniarskimi na danym terenie,
  • prowadzenie własnych usług medycznych w przypadku ich braku na lokalnym rynku,
  • prowadzenie usług deficytowych (skracanie kolejek),
  • wprowadzanie rabatów dla członków Stowarzyszenia,
 2. korzystania z pomocy profesjonalnej opieki wolontaryjnej,
 3. samorealizacji poprzez wolontariat na rzecz dzieci, chorych, starszych i niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie dokłada wszelkich starań, by świadczone przez nie usługi były na najwyższym poziomie.
Oprócz Inowrocławia działa w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Poznaniu i Jaksicach.
Szczególną opieką otacza osoby starsze, chore, niepełnosprawne oraz dzieci – dla nich pracują, pomagają oraz organizują czas wolny wolontariusze.


Więcej na stronie www.flandria.pl