A A A

Szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych

Dnia 10 stycznia 2009 zakończyło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych przeprowadzone w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu. Szkolenie ukończyły 4 rodziny, ale ostateczna kwalifikacja rodzin odbędzie się w Ośrodku Adopcyjnym w Jaksicach.

Zainteresowane osoby, które chciałyby wychowywać dzieci w rodzinach zastępczych mogą kontaktować się z osobami przeprowadzającymi szkolania pod numerem telefonu 052 357 38 68, 052 351 16 24 lub kom. 606 278 011.