A A A

Szkolenie dla rodzin zastępczych

W dniach 18, 25.02.2016 r. oraz 03.03.2016r. odbyło się szkolenie dla spokrewnionych rodzin zastępczych z powiatu inowrocławskiego. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania rodziny zastępczej oraz z treściami ułatwiającymi realizacje zadań związanych z pełnioną funkcją opiekuna zastępczego.
Podjęte zostały między innymi tematy: metod wychowawczych, stosowania nagród i kar, komunikacji, konfliktu pokoleń, zagrożeń wynikających z konfliktów rówieśniczych. Uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z prawami i obowiązkami zapisanymi w Konwencji o prawach dziecka oraz w innych obowiązujących przepisach. Szkolenie miało charakter wykładowy jak i warsztatowy. Uczestnicy aktywnie brali udział w ćwiczeniach zarówno zespołowych jak i w formie indywidualnej. Zajęcia w ramach szkolenia umożliwiły wzajemną wymianę doświadczeń oraz przedyskutowanie osiągniętych porażek i sukcesów w pełnieniu roli rodzica zastępczego. Szkolenie zostało uwieńczone wręczeniem zaświadczeń o jego ukończeniu.