A A A

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po raz kolejny przystąpiło do realizacji projektu „Podróż w usamodzielnienie”. Tym razem w ramach Programu Aktywności Lokalnej wsparciem objęto grupę uczniów z Zespołu Szkół Integracyjnych nr 15 im. Powstańców Wielkopolskich w Inowrocławiu. Uczestnicy zajęć to grupa młodzieży z III klas Gimnazjum, posiadająca orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. W ramach wsparcia dla uczestników przewidziano zajęcia z doradcą zawodowym, wyjazdowe zajęcia z psychologiem, a także festyn integracyjny dla wszystkich uczniów szkoły. Dnia 21 maja 2012 odbyły się pierwsze zajęcia z bloku prowadzonego przez doradcę zawodowego – panią Paulinę Łyk, której w zajęciach pomaga asystentka – pies imieniem KOKO. Na zajęciach uczestnicy, młodzież, która kończąc Gimnazjum staje przed wyborem szkoły średniej, pozna aktualną ofertę szkół średnich z regionu. Uczniowie dowiedzą się także, jak pisać dokumenty aplikacyjne, pozna swoje mocne i słabe strony, nauczy się jak zachowywać się asertywnie i jak radzić sobie ze stresem. Cały blok zajęć grupowych przewidziany jest na 20 godzin zegarowych, natomiast po zakończeniu zajęć grupowych, odbywać będą się spotkania indywidualne, dla każdego z uczestników 1,5 godziny.Zapraszamy do galerii