A A A

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

W dniach 4.08 – 11.08.2012 r. w Kołobrzegu odbyły się warsztaty pod nazwą Trening umiejętności i kompetencji społecznych, połączone z pobytem integracyjnym dla uczestników projektu „Podróż w usamodzielnienie”. Uczestnicy treningu to 10 uczniów Zespołu Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu, którzy w tym roku szkolnym ukończyli naukę w Gimnazjum i od września rozpoczną edukację w szkołach ponadgimnazjalnych. Zajęcia prowadziła pani psycholog Paulina Łyk wraz z „asystentką” Koko. Celem warsztatów było przede wszystkim poznanie siebie na tle grupy, podniesienie poczucia własnej wartości, doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, rozwijanie postawy asertywnej, usprawnienie umiejętności aktywnego słuchania, doskonalenie umiejętności pracy w grupie, a także nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Podczas większości zajęć wykorzystano Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Zadaniem Metody Ruchu Rozwijającego jest rozwijanie przez ruch sprawności ruchowej, świadomości własnego ciała, przestrzeni i działania w niej, a także dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu.
Oprócz treningu, podczas wyjazdu, na młodzież czekało wiele atrakcji, m.in. rejs statkiem pirackim, zwiedzanie Kołobrzegu, wycieczka do Trzęsacza, a także gry i zabawy integracyjne.Zapraszamy do galerii