A A A

Uczniowie Zespołu Szkół Integracyjnych

Zespół Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu

Prowadzący: Ilona Grabikowska

Harmonogram zajęć:
  1. Integracja grupy, poznawanie siebie.
  2. Mocne i słabe strony, poczucie własnej wartości.
  3. Umiejętności, zainteresowania i predyspozycje zawodowe.
  4. Autoprezentacja.
  5. Zawody przyszłości.
  6. Komunikacja interpersonalna.
  7. Asertywność.
  8. Sposoby radzenia sobie ze stresem.
  9. Planowanie kariery zawodowej.
CZAS TRWANIA WARSZTATÓW:
20 h zajęć grupowych oraz zajęcia indywidualne dla każdego uczestnika wraz z rodzicem po 1,5 h. Warsztaty realizowane w miesiącach maj i czerwiec.