A A A

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje, iż od dnia 15 stycznia 2020 r. w siedzibie przy ul. Mątewskiej 17 lub za pośrednictwem strony internetowej www.pcpr-ino.pl można pobierać wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.