A A A

Zajęcia klubowe WTZ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje o możliwości złożenia następnego wniosku o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Wniosek na realizację zadania należy złożyć w PCPR, na zajęcia, które mają zostać uruchomione i prowadzone w roku 2021 (tj. od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.). Wniosek należy wraz z załącznikami złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, pok.15.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PFRON