Zapraszamy do udziału w projekcie unijnym "W drodze do nowoczesności" realizowanym przez Edu-Fan.
Jest to projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.
W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe.
Warunki udziału w projekcie:
Mieszkańcy miasta Inowrocław.
Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Projekt rozpocznie się w październiku 2021 r.
W programie: zajęcia komputerowe z obsługą lasera, zajęcia kreatywne, zajęcia animacyjne, wsparcie terapeuty zajęciowego, zajęcia taneczno-ruchowe.
Oprócz zajęć organizowane będą wyjścia.
Plakat projektu