Kierownik OIK
Alicja Szemczak – poniedziałek – piątek 730 - 1530 p. 125
Interwencja kryzysowa pn-pt 730 - 1530

Psycholodzy
Paulina Łyk Budna – poniedziałek 930 – 1230
Małgorzata Walczak-Gutmańska – wtorek 1500 - 1900, czwartek 1400 - 1900
Joanna Kuta - środa 800 - 1200, piątek 800 – 1100
Małgorzata Kamelska – piątek 1500 – 1800

Grupy wsparcia dla młodzieży z problemami psychospołecznymi
co drugi piątek 1600 – 1800
osoba prowadząca: pedagog, trener Maciej Kluczyk

Grupy wsparcia dla rodzin w kryzysie oraz dzieci wczesnoszkolnych dotyczące kształtowania prawidłowych postaw i relacji w rodzinie
co drugi poniedziałek 1600 – 1800
osoby prowadzące: pedagog Emilia Głuchowska-Gąsiorowska
pedagog: Maciej Kluczyk

Grupa korekcyjno-edukacyjna dla osób sprawców przemocy
co drugi piątek od godz. 1600 – 1800
osoba prowadząca: pedagog, trener Marek Kolinski