Społeczność Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu celebruje święta dotyczące obydwu grup. 8 marca grupa Mieszkanek udała się do Szkoły Podstawowej w Parchaniu na okolicznościowy występ przygotowany przez uczniów tejże placówki a cała społeczność Mieszkańców Domu oraz pracownicy miała przyjemność spotkać się podczas występu artystycznego przygotowanego na tę szczególną okazję. Dla wszystkich zgromadzonych były życzenia i słodki poczęstunek. Mężczyźni z grona pracowników wręczyli swoim koleżankom kwiatki składając okolicznościowe życzenia.

Gdy za oknem przedwiośnie i jeszcze nie czas na długie spacery, warto wybrać się do kina. W ramach filmoterapii Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Warzynie udali się do filii nr 12 Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu na film „Oszustki”.

10 marca obchodzony jest Dzień Mężczyzn. Nie jest to jedyne święto panów w ciągu roku, ale wspaniałe Panie z Domu Pomocy Społecznej w Warzynie postanowiły, że tym razem uczczą ten dzień i przygotowały dla Panów niespodziankę.

Komunikacja werbalna, czyli słowna, stanowi dla człowieka najbardziej naturalny sposób komunikacji, a rozmowa jest nieodłączną częścią ludzkich kontaktów. Dla osób z zaburzeniami słuchu rozmowa za pomocą słów jest jednak utrudniona, a często wręcz niemożliwa. W takich przypadkach z pomocą przychodzi język migowy. Komunikacja za pomocą gestów wspartych mimiką pozwala skutecznie zastąpić dźwięki mowy. Nauka języka migowego zwiększa możliwości uczestnictwa osób niesłyszących z w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawia komfort codziennego życia, w tym funkcjonowanie w otoczeniu domowym.

Cieszymy się bardzo, bo współpraca z ŚDS Gniewkowo i DPS Parchanie się rozwija a podopieczni domów coraz częściej biorą udział we wspólnych imprezach.

Zimowa aura sprzyja tego typu spotkaniom, gdzie w miłym gronie potrenować można rozwój logicznego myślenia, koncentrację, czy też układanie strategii. Zmagania warcabowe cieszą się w naszym domu coraz większą popularnością. Biorą w nich udział uczestnicy co tygodniowych spotkań warcabowych, które odbywają się cyklicznie w każdą środę.