Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo - administracyjnym,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,
  • mediacje.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.


Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 52 35 92 304


Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć
do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.

Dyżury Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w poniższych punktach odbywają się:

Punkt w Starostwie Powiatowym al. Ratuszowa 38

Poniedziałek 7.30-11.30

Wtorek 14.00-18.00

Środa 8.00-12.00

Czwartek 14.00-18.00

Piątek 14.00-18.00

Punkt w Pakości ul. Św. Jana 12

Poniedziałek 14.00-18.00

Wtorek 9.00-13.00

Środa 9.00-13.00

Czwartek 9.00-13.00

Piątek 14.00-18.00

Punkt w Janikowie ul. Przemysłowa 6

Poniedziałek 8.30-12.30

Wtorek 8.30-12.30

Środa 8.00-12.00

Czwartek 8.30-12.30

Piątek 8.30-12.30

Punkt w Starostwie Powiatowym ul. Mątewska 17

Poniedziałek 14.00-18.00

Wtorek 8.00-12.00

Środa 8.00-12.00

Czwartek 8.00-12.00

Piątek 11.00-15.00

Punkt w Kruszwicy ul. Rybacka 20

Poniedziałek 7.00-11.00

Wtorek 7.00-11.00

Środa 7.00-11.00

Czwartek 7.00-11.00

Piątek 7.00-11.00

Punkt w Gniewkowie ul. 700-lecia 16

Poniedziałek 7.00-11.00

Wtorek 7.00-11.00

Środa 7.00-11.00

Czwartek 7.00-11.00

Piątek 7.00-11.00