Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Wniosek na realizację zadania należy złożyć w PCPR do dnia 7 czerwca 2019 r., na zajęcia, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej polowy roku realizacyjnego (tj. od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.).

Wniosek należy wraz z załącznikami złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu, pok.15.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PFRON

Dokumenty do pobrania: