Wnioski dotyczące pilotażowego programu aktywny samorząd w roku 2021 będą przyjmowane:

  • MODUŁ I – od 01.03.2021 r. do 31.08.2021 r.
  • MODUŁ II:
    • od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)
    • od 01.09.2021 do 10.10.2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)

Zachęcamy do składania wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)
Warunki dofinansowania są opisane szczegółowo w dokumencie pod nazwą: „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu - Aktywny samorząd  w 2021 roku”