Z okazji przypadającego 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Alicja Aleksander wręczyła, w imieniu Starosty Wiesławy Pawłowskiej, na ręce kierowników Domów Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny listy gratulacyjne. Życzenia te otrzymali także pracownicy PCPR.


Dodatkowo 21 pracowników zostało wyróżnionych za swoją pracę:

Dom Pomocy Społecznej w Warzynie:
Wolf Beata – pracownik socjalny
Orent Irena – pokojowa
Kowalski Jacek – st.kucharz

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:
Budzińska Lidia – kierownik działu T-O
Sobota Katarzyna – instruktor terapii zajęciowej
Barbara Kordylas - praczka

Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku:
Ciechanowska Dorota – kierownik działu A-G
Kwiatkowska Anna – kierownik działu O-T
Jaskólska Wiesława – główna księgowa

Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu:
Geisler Beata - pielęgniarka
Woźniak Jan – rzemieślnik
Woźniak Danuta – st.pokojowa

Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku:
Dudek Józef - kierowca
Furmanek Lidia - technik fizjoterapii
Kozłowska Marzanna – kierownik działu TO

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu:
Aleksandra Milewska – Specjalista pracy socjalnej
Natalia Majchrzak – specjalista pracy z rodziną
Iwona Sikorska – opiekun

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu:
Klóskowska Lidia - Starszy wychowawca
Malinowska-Taraszka Ewa – Pedagog
Alina Bykowska – koordynator Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 w Gniewkowie

Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego
Dzień Pracownika Socjalnego