Powiat Inowrocławski w 2022 roku przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic miedzy regionami III”. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

 Obszary programu, które będą realizowane w 2022 r.

 • obszar A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D – likwidacja barier transportowych;
 • obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 • obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 • obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Adresaci programu:

 • obszar A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 • obszar B – gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 • obszar C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 • obszar D:
 • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty
 • jednostko prowadzące warsztaty terapii zajęciowej
 • gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Wnioski o dofinansowanie projektów w obszarach B,C,D i F w wersji papierowej wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu ul. Mątewska 17 (Kancelaria Ogólna p. 12), natomiast wersję elektroniczną wniosku proszę przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15 lutego 2022 r. 

Wnioski w obszarach A oraz E, przyjmowane są w trybie ciągłym, bezpośrednio w Kujawsko-Pomorskim Oddziale PFRON ul. Szosa Chełmińska 30 w Toruniu.

Więcej informacji oraz wnioski w wersji elektronicznej można znaleźć na Stronie Powiatu Inowrocławskiego.

Pytania dotyczące naboru wniosków prosimy kierować do Pani Joanny Kuchty – Naczelnika Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich, tel. 52 35 92 327, 501 639 513 lub przesłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..