Triduum Paschalne to szczególny czas dla osób wierzących w Chrystusa, którego istotą jest celebracja misterium paschalnego. W Wielki Czwartek- 14.04.2022 r., w dzień upamiętniający ustanowienie Eucharystii oraz sakramentu Kapłaństwa, Mieszkańcy oraz Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku brali udział w Drodze Krzyżowej zorganizowanej na terenie Domu.

Nabożeństwu temu przewodniczył kapelan Domu- ks. Tomasz Radziński, tradycyjnie podczas procesji niesiony był krzyż, a poszczególne stacje Drogi Krzyżowej odczytywali Pracownicy oraz Mieszkańcy DPS.
Po przejściu wszystkich stacji Dyrektor Domu- p. Dariusz Cykulski podziękował za udział w uroczystości i nawiązał do krzyża niesionego przez Jezusa oraz do krzyża niesionego w ciągu życia przez każdego z nas. W swoich słowach wyraził radość z kultywowania tak ważnego w życiu duchowym wydarzenia i złożył życzenia
ks. Kapelanowi w dniu święta Kapłanów.

Droga krzyżowa
Droga krzyżowa
Droga krzyżowa
Droga krzyżowa
Droga krzyżowa