W Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu odbyła się V Konferencji „Nasz głos – Jestem, Kocham, Ufam, Czuję” pod Honorowym Patronatem Starosty Inowrocławskiego Wiesławy Pawłowskiej. Na przedsięwzięcie zaprosiła uczestników Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Inowrocławiu Pani Alicja Aleksander.

Aby głos młodych był usłyszany przez dorosłych, dnia 8 czerwca br. w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu zgromadzili się pedagodzy, dyrektorzy szkół, policjanci i przedstawiciele instytucji zajmujących się problemami dzieci i młodzieży. Całodniowa konferencja była wulkanem informacji oraz pytań zarówno w stronę uczestników przedsięwzięcia jak i prelegentów.

Podczas konferencji odbyła się projekcja filmu „Nasz Głos”, którego bohaterami jest młodzież z powiatu inowrocławskiego. Ponadto dzieci odczytały „List do dorosłych”  w którym ugłośnili swoje problemy, troski i potrzeby. Projekcja filmu i odczytanie listu wzruszyło wielu uczestników.

 Wykłady:
•    Technologie cyfrowe a zaburzenia rozwoju i edukacji dzieci, w tym uzależnienie od internetu, cyberzaburzenia,
•    Usłyszeć dzieci. Jak pomóc dzieciom w sytuacjach traumatycznych, w odniesieniu do pandemii i wojny, przeprowadzili dr hab. prof. Mariusz Jędrzejko  oraz Pani Agnieszka Taper- socjolog, autorka wielu publikacji naukowych i opracowań edukacyjnych.

Spotkanie miało formę prezentacji i otwartej dyskusji, co sprawiło, że prelegenci mieli doskonały kontakt z uczestnikami. Najważniejsze jest to, by wiedza i doświadczenie dały zawsze szanse na pomoc tak oczekujących na nią dzieci i młodzież.

Goście konferencji
Występ wokalny
Otwarcie przez członka zarządu
Prowadzący konferencję
Wypowiedzi młodzieży
Wypowiedzi młodzieży
Prelekcja profesora
Prelekcja profesora
Prelekcja dot. cyberzagrożeń
Zakończenie konferencji
Zakończenie konferencji
Zakończenie konferencji