W dniu 07.06.2022 r. na uroczystej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z okazji Święta Województwa Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu został uhonorowany Dyplomem Ad Bonum Hominis w uznaniu działań na rzecz potrzebujących pomocy.

Laureaci nagrody
Dyplom Bonum Homini