W Domu Pomocy Społecznej w Warzynie, oprócz indywidualnych zajęć z psychologiem, odbywają się grupowe pogadanki i warsztaty.

Mieszkańcy chętnie biorą w nich aktywny udział, wyrażając swoje poglądy podczas rozmowy, a w części warsztatowej, wykorzystując swoją kreatywność i zaangażowanie, są w stanie wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Dotychczas odbyły się pogadanki o tematyce: ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”, ,,Planowanie swojego dnia”, „Wpływ pór roku na funkcjonowanie człowieka”, „Dzień godności osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Pogadanka w Warzynie
Pogadanka w Warzynie
Pogadanka w Warzynie