Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu wzięli udział w zorganizowanym z lokalną Szkołą Podstawową przemarszu pod mieszczący się w centrum Parchania obelisk Władysława Sikorskiego, gdzie złożono kwiaty i wspólnie odśpiewano hymn Polski.

Z kolei w jadalni Domu przedstawiono okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. W patriotycznej atmosferze zgromadzenia, słuchaczom przypomniano o tych trudnych czasach, o walce, o agitacji, o działaczach i miłości do kraju, miłości do Polski, naszej Ojczyzny.

Uczestnicy wycieczki
Składanie kwiatów pod pomnikiem
Składanie kwiatów pod pomnikiem
Składanie kwiatów pod pomnikiem
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Występ artystyczny
Uczestnicy spotkania
Występ artystyczny