Zespół Centrum Diagnozy i Terapii FASD serdecznie zaprasza do udziału w konferencji pt. „Jak pomagać dziecku z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą?”, która odbędzie się w Toruniu w piątek, 9. grudnia 2022 roku w godzinach 11.30-15.30.


Głównym tematem tegorocznego spotkania jest  pomoc terapeutyczna dziecku z zaburzonymi więziami i traumą wczesnodziecięcą. Rodzinę i dziecko stawiając w centrum szukać będziemy rozwiązań we współpracy różnych podmiotów, instytucji i organizacji pracujących na rzecz rodziny. Prelekcje specjalistów oraz wymiana doświadczeń rodziców i opiekunów oraz wspólna dyskusja ułatwią nam to zadanie.

Konferencja odbędzie się w Centrum Dialogu przy placu bł. Frelichowskiego 1 w Toruniu.

Na konferencję obowiązuje rejestracja on-line do dn. 05.12.2022 r. poprzez formularz elektroniczny.