21 listopada 2022 r. w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Pani Wiesława Pawłowska Starosta Inowrocławski wraz z  Panem Tadeuszem Majewskim Wicestarostą, Panem Włodzimierzem Figasem Członkiem Zarządu Powiatu Inowrocławskiego i Panią Alicją Aleksander Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wręczyli wyróżnienia następującym pracownikom:

Domu Pomocy Społecznej w Warzynie:
Aldona Tomkowiak,
Sławomir Malinowski,
Jarosław Torgowski;

Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku:
Maria Szabelska,
Iwona Wieczorek,
Janusz Jóźwiak;

Domu Pomocy Społecznej w Tarnówku:
Beata Krych,
Krystyna Mikos,
Adam Walkiewicz;

Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu:
Iwona Lewandowska,
Monika Palicka,
Arleta Piotrowiak;

Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu:
Małgorzata Łączna,
Renata Hulisz,
Magdalena Olszewska;

Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu:
Mirosław Marczyński,
Wioletta Drobnik,
Lucyna Kawczyńska;

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu:
Mariola Pierzchalska,
Agnieszka Grabowska,
Patrycja Hulisz;

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Inowroclawiu:
Zyta Woźniak,
Danuta Kolinska.

Pani Starosta podkreśliła, że bardzo docenia oddanie i poświęcenie w niesieniu pomocy osobom potrzebującym oraz jak wielkim uznaniem i podziwem darzy pracę wykonywaną przez osoby sprawujące opiekę na osobami przebywającymi zarówno w Domach Pomocy Społecznej jak i w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny.

W uroczystości brali udział: Magdalena Łośko – Poseł na Sejm RP i Krzysztof Brejza – Senator Rzeczypospolitej Polskiej.
Oprawę artystyczną zapewnił zespół „The Pulpets” złożony z uczniów szkół powiatowych.
Listy gratulacyjne otrzymali też dyrektorzy wymienionych placówek, prowadzonych przez Powiat Inowrocławski.

Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Występ zespołu muzycznego
Przemówienie Starosty Wiesławy Pawłowskiej
Przemówienie Starosty Wiesławy Pawłowskiej
Przemówienie Poseł Magdaleny Łośko
Przemówienie Poseł Magdaleny Łośko
Przemówienie Senatora Krzysztofa Brejzy
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Wręczanie wyróżnień
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania