W dniu 19 stycznia 2023 r. w Towarzystwo Śpiewu „Halka” pod przewodnictwem Prezesa Pana Eugeniusza Kubskiego oraz dyrygenta Pana Waldemara Szafrańskiego gościło w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu. Chór zaprezentował kilka znanych kolęd śpiewanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Mieszkańcy mogli wspólnie z Chórem zaśpiewać kolędę ,,Przybieżeli do Betlejem pasterze’’.

Uczestnicy spotkania
Chór Halka
Chór Halka