Zajęcia sportowe wchodzące w skład wielobojów odbywają się w Domu Pomocy społecznej w Parchaniu dwukrotnie w ciągu roku. Dla uczestników to sprawdzian siły, zwinności i ogólnej sprawności motorycznej.

Po kilku spotkaniach spośród startujących uczestników udało się wyłonić finalistów. W zróżnicowanych stopniem trudności i zawierających element rywalizacji konkurencjach, wzięło udział dwudziestu Mieszkańców. Wyniki ich zmagań rozpatrywano według kryteriów wiekowych. Dla biorących udział w zawodach  to każdorazowo okazja do sprawdzenia swoich możliwości na tle innych. Zwycięzca otrzymał puchar ufundowany przez dyrektora Domu. W tegorocznej edycji Letniego Wieloboju Sportowego ufundowano dodatkową nagrodę ,,Za wytrwałość". Trafiła ona na ręce jednego z uczestników spośród grona osób o ograniczonej sprawności motorycznej, który wykazał się wielką determinacją i kolejny raz z rzędu wygrał swoją kategorię. Serdecznie dziękujemy za udział i gratulujemy zwycięzcom poszczególnych kategorii zachęcając zarazem do startu w zimowej edycji.

Uczestnicy spotkania
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wręczanie nagród
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Uczestnicy w trakcie zawodów