Dnia 22.01.2024 roku w Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu odbyło się uroczyste przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Uroczystego przekazania dokonała Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska. W uroczystości udział wzięli także: Wicestarosta Inowrocławski Tadeusz Majewski, Skarbnik Powiatu Beata Zimon-Plaskota, Sekretarz Powiatu Aleksandra Szubarga, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu Alicja Aleksander i Naczelnik Wydziału Rozwoju, Planowania Inwestycji i Inicjatyw Europejskich Joanna Kuchta.

 Całkowita wartość zakupu samochodu wyniosła 239 700 zł. Środki w wysokości 135 000 zł pozyskane zostały z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), natomiast kwota 104 700 zł to środki własne Powiatu.

 Nowy samochód usprawni funkcjonowanie naszego Domu, przede wszystkim zapewni mieszkańcom możliwość swobodnego i komfortowego przemieszczania się. Bezpieczne warunki podróży to nieodłączny element troski o bezpieczeństwo wszystkich naszych podopiecznych.  

Nowy samochód
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Święcenie samochodu
Przecięcie wstęgi na samochodzie
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania