Okres Bożego Narodzenia sprzyja licznym występom Jasełkowym. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Parchaniu z radością przyjęli zaproszenie sołtysa wsi Wola Stanomińska i udali się do świetlicy wiejskiej na spotkanie integracyjne. Była to okazja by obejrzeć Jasełka w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Biskupiej. Dzieci zaprezentowały także bardzo ciekawy choreograficznie układ taneczny do wybranych utworów muzyki poważnej. W świetlicy odbyła się również wystawa obrazów miejscowej artystki, która opowiedziała zgromadzonym o swojej twórczości. Cieszymy się z możliwości uczestnictwa w tym wydarzeniu i nawiązanej współpracy.

Występ dzieci
Występ dzieci
Występ dzieci
Występ dzieci
Wystawa obrazów
Wspólne zdjęcie uczestników spotkania