Po raz 20. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku miał przyjemność organizować uroczystość Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Chorego. W tym roku hasłem przewodnim był tekst zaczerpnięty z Księgi Rodzaju: "Nie jest dobrze, by człowiek był sam". Podkreślono rolę Domów Pomocy Społecznej w zapewnieniu swoim mieszkańcom miejsca, które daje im poczucie wspólnoty tak aby mogli czuć się jak we własnym rodzinnym domu.

Na uroczystości gościli: Starosta Inowrocławski Pani Wiesława Pawłowska, Członek Zarządu Powiatu Inowrocławskiego Pan Włodzimierz Figas, Skarbnik Powiatu Inowrocławskiego Pani Beata Zimon-Plaskota, Sekretarz Powiatu Inowrocławskiego Pani Aleksandra Szubarga, Dyrektor PCPR w Inowrocławiu Pani Alicja Aleksander, Dyrektor DPS w Parchaniu Pani Ewa Słowik, Dyrektor DPS w Warzynie Pani Halina Majer-Ślesińska, Dyrektor DPS w Tarnówku Pan Dariusz Cykulski oraz wyróżnione mieszkanki i mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej Powiatu Inowrocławskiego wraz z towarzyszącymi im opiekunami. Mszę Świętą koncelebrował Dziekan Dekanatu Inowrocławskiego ksiądz Paweł Kowalski i Proboszcz Parafii pw. Św. Mikołaja w Ludzisku ksiądz Piotr Dułak. Za oprawę muzyczną dziękujemy panom Waldemarowi Rutkowskiemu, Mirosławowi Kowalik oraz Lenie Barczak. Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku wystąpili w przedstawieniu pt. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. Występ został przygotowany w ramach prowadzonej terapii zajęciowej pod opieką naszych instruktorów. Mieszkańcy DPS-ów Powiatu Inowrocławskiego otrzymali od kapłanów błogosławieństwo a na koniec zostali wyróżnieni przez Panią Starostę za swoje zaangażowanie na rzecz osób chorych oraz wspieranie innych współmieszkańców.

Powitanie przez Panią Starostę
Msza Święta
Msza Święta
Występ mieszkańców DPS
Wręczanie dyplomów
Wręczanie dyplomów