Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży zwiedzali samorządowcy z Powiatu Inowrocławskiego oraz dyrektorzy jednostek pomocy społecznej z całego powiatu oraz największych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Gości po nowej placówce oprowadzała Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.

Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży odgrywa kluczową rolę w społeczeństwie, zapewniając nie tylko fizyczne schronienie, ale również wsparcie emocjonalne, psychologiczne, prawne i edukacyjne. Dzięki jego działalności, samotne matki, opiekunowie i ich dzieci będą miały szansę na lepsze życie, rozwój osobisty i zawodowy oraz integrację społeczną.W spotkaniu wzięli także udział Przewodniczący Rady Powiatu Marek Knop, Wicestarosta Henryk Procek, Członkowie Zarządu Powiatu Andrzej Skrobacki, Maciej Basiński i Wojciech Gerus, Burmistrz Janikowa Bartłomiej Jaszcz i Wójt Gminy Inowrocław Grzegorz Piątek.

Prezentacja domu
Wywiad z Panią Starostą
Wywiad z Panią Starostą
Krojenie tortu
Prezentacja domu
Tort
Krojenie tortu
Zwiedzanie domu
Zwiedzanie domu