KONTAKT:
Grażyna Kolczyńska
pokój nr 16
tel: 052 35 92 257

Usamodzielnienie kończy pobyt dziecka w placówce i rodzinie zastępczej. Jest ważnym elementem systemu pomocy społecznej. Ten proces ma doprowadzić osoby, wobec których jest świadczona pomoc, do ich życiowego usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem. Tak jak wejście do opieki zastępczej może być mniej lub bardziej trudnym przeżyciem dla dziecka, tak samo wyjście z niej może również być trudne. Jest to bowiem przejście od relatywnie bezpiecznego środowiska instytucjonalnej opieki do podjęcia życia w społeczeństwie bez „ parasola ochronnego” otrzymując status osoby dorosłej z prawami i obowiązkami.

Po opuszczeniu placówki lub rodziny zastępczej wychowankowi przyznaję się pomoc na:
  • kontynuowanie nauki,
  • usamodzielnienie,
  • zagospodarowanie.
oraz udziela się pomocy w uzyskaniu:
  • odpowiednich warunków mieszkaniowych,
  • zatrudnienia