Dnia 10.12.2021 r. rozpoczął działalność, przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Bydgoszczy Ośrodek Wsparcia i Testów (OWiT). 

Zadaniem OWiT-u jest obsługa beneficjentów z niepełnosprawnościami:

 • wzroku,
 • słuchu,
 • kończyn górnych oraz
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,

którzy posiadają aktualne:

 • orzeczenia o niepełnosprawności lub
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub
 • orzeczenia równoważne (orzeczenia lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów).

OWiT udziela również wsparcia opiekunom i rodzinom osób niepełnosprawnych. Zadaniem Ośrodka jest zaprezentowanie korzyści wynikających ze stosowania technologii asystujących w:

 • komunikowaniu się,
 • dostępie do informacji niezbędnych w nauce czy pracy,
 • rozwijaniu hobby,
 • zwiększeniu aktywności życiowej.

W Ośrodku Wsparcia i Testów, porad i konsultacji udzielają specjaliści z zakresu surdopedagogiki, tyflopedagogiki, oligofrenopedagogiki oraz rehabilitacji. Przewidywanym efektem ich pracy ma być dobranie odpowiedniego sprzętu specjalistycznego do rodzaju niepełnosprawności, który  beneficjent będzie mógł wypożyczyć a następnie ubiegać się o jego zakup z dofinansowaniem.

Siedziba OWiT znajduje się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3
w Bydgoszczy przy ul. Granicznej 12.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z pracownikami  pod numerem tel - 696-087-404

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.owit.bydgoszcz.pl