KONTAKT:
Małgorzata Łaniecka
pokój nr 15
tel: 52 35 92 256

Etapy składania wniosków i przyznawania dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych/ środków pomocniczych:

 1. Uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze od uprawnionego do tego lekarza.
 2. Zrealizować zlecenie u świadczeniodawcy (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z Wojewódzkim Oddziałem NFZ.
 3. Pobrać fakturę proforma lub w przypadku zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną.
 4. Pobrać z PCPR odpowiedni wniosek o dofinansowanie i dołączyć do tego następujące załączniki:
  • kopię aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność (oryginał do wglądu),
  • fakturę proforma lub w przypadku zakupu przedmiotu ortopedycznego/środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną,
  • kserokopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze,
  • w przypadku gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
 5. Złożyć wniosek w odpowiednim PCPR.
 6. Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z PFRON.


Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44 z późn. zm).
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2015 r. poz. 926 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2023 r. poz. 823 z późn. zm.).

Przedmioty ortopedyczne

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
Wniosek 232.30 kb 305 Pobierz Zobacz
Zgoda na przekazanie środków 42.14 kb 1030 Pobierz Zobacz
Lista załączników 62.67 kb 786 Pobierz Zobacz
Klauzula informacyjna 132.87 kb 366 Pobierz Zobacz