Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2025 została powołana Zarządzeniem Nr 80/2021 Starosty Inowrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2021 roku.

W skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych powołano przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, których kandydatury zgłoszono po ukazaniu się ogłoszenia Starosty w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Członkowie rady:
  1. Pan Stanisław Grabski – przedstawiciel Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu,
  2. Pani Janina Czerwińska – przedstawicielka Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Flandria” w Inowrocławiu,
  3. Pani Jadwiga Kurzyńska – przedstawicielka Inowrocławskiego Stowarzyszenia „Amazonki”,
  4. Pani Dorota Kwiatkowska – pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Inowrocławiu,
  5. Pan Michał Drapikowski – pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu.
Do zakresu działania powyższej rady należy:
  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.