Został uruchomiony projekt „Pomoc Polakom z Ukrainy”, finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. To projekt pomocy finansowej i konsultacyjno-adaptacyjnej Polakom i ich rodzinom, ewakuowanym do Polski.

Warunkiem uzyskania pomocy jest wypełnienie wniosku, przedstawienie wraz z nim wymaganych dokumentów (kart Polaka) oraz fakt przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z powodu działań wojennych od 24 lutego 2022.